צ’יאונה סוגיהארה – גיבור היסטורי שחיבר לנצח בין ישראל, יפן וליטא