מי אני

יומנו של נווד – ״את החינוך שלי רכשתי בדרכים, את ההשראה שלי אני מקבל מהאנשים לאורך הדרך״